Diviacka Nová Ves

Aktuality


Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016


Návrh plánu ( zverejnené 10.05.2016)Pozvánka na tanečnú zábavu - v piatok 20. mája 2016


 

zabavaOslavy Dňa matiek - 08.05.2016


foto

Foto: J. Dolníková

Fotogaléria -Deň matiekStavanie májov - 29. 04. 2016


máje

Foto: B. Hudecová

Fotogaléria - stavanie májovZáverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2015 - N á v r h


Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 (zverejnené 18.04.2016)Výstup na Rokoš - 30.04.2016


 

rokos16

Foto: I. Kohút

Fotogaléria - výstup na RokošInformácia o rozmiestnení kamier v obci Diviacka Nová Ves


Informácia rozmiestnení kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 10.06.2015)Plánovaná výstavba splaškovej kanalizácie - aglomerácia Diviaky nad Nitricou - Diviacka Nová Ves (situácie)


Projektová dokumentácia - výkresy k nahliadnutiu:

Situácia 1

Situácia 2Oznámenie - uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta.


Dovoľujeme si požiadať občanov, ktorí užívajú hrobové miesto na pohrebisku v obci Diviacka Nová Ves a v časti obce Vrbany a nemajú uzavretú  zmluvu o prenájme hrobového miesta vrátane jeho úhrady, aby tak urobili v čo najkratšom čase. V prípade záujmu uzavrieť nájomnú zmluvu treba sa kontaktovať na tel. č. 046/5464 237, prípadne sa osobne dostaviť na obecný úrad. Pre uzavretie nájomnej zmluvy je nevyhnutné priniesť si so sebou občiansky preukaz osoby, ktorá ide zmluvu uzatvárať.  Občania by si so sebou mali priniesť aj úmrtný list zosnulého a list o prehliadke mŕtveho. 

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158