Diviacka Nová Ves

Aktuality


Pozvánka na futbalové zápasy - 30. 4. 2017


Výbor TJ Družstevník Diviacka Nová Ves Vás srdečne pozýva na 23. kolo futbalových Majstrovstiev Oblasti PD, BN, PE ktoré odohrajú naši muži na domácom futbalovom ihrisku v nedeľu 30. apríla 2017 o 16:00 h. proti TJ Malá Čausa.

Futbalový zápas dorastencov 1.triedy Prievidza sa odohrá na domácom futbalovom ihrisku tiež v nedeľu 30. apríla 2017 zo začiatkom o 13:30  h. proti TJ Športklub Liešťany.

Žiaci odohrajú svoj majstrovský futbalový zápas tiež v nedeľu 30. apríla 2017 o 10:00 h. proti ŠK Čereňany.

Vážení športoví priaznivci, príďte povzbudiť našich športovcov.Poznávací zájazd - 3.- 4. júna 2017


Obec Diviacka Nová Ves oznamuje, že dňa 3.-4. júna 2017 organizuje poznávací zájazd na trase Skalica - plavba po Baťovom kanáli do Strážnice na Morave.

Bude aj prehliadka mesta Skalica, kde si pozriete výrobu tradičného Skalického trdelníka.

V Senici bude aj ubytovanie.

Ďalej navštívite Cisteriánsky kláštor v Bádeni pri Viedni, prehliadku mesta Heiligenkreutz s prehliadkou Rozária,  kde bude kvitnúť na ploche 8 ha vyše 600 druhov ruží, kde sa každoročne v júni koná festival ruží.  Potom bude voľný program s možnosťou návštevy tradičných rímskych kúpeľov.

Cena zájazdu je 55,- eur.

V cene je zarátané: autobus, sprievodca, poistné, ubytovanie s raňajkami, plavba po Baťovom kanáli, ochutnávka Skalického trdelníka a vína v pivnici U Františkánov v Skalici.

Zároveň si môžete nahlásiť objednávku trdelníka aj pre seba, domov. Cena jedného trdelníka je 5 eur a zoberiete si ho priamo vo výrobni.


Prihlásiť sa môžete u p. Kiabovej do 9. mája 2017.Pozvánka na kultúrne akcie - Stavanie mája, Výstup na Rokoš a Deň matiek


rokos 17Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny - 23. 5. 2017Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny dňa 23.5.2017 (zverejnené 24.4.2017)Hlasovanie za našich prvákov - Supertriedu Hornej Nitry


Hlasujte za našich prvákov prostredníctvom kupónov, ktoré sú uverejňované v MY Hornonitrianskych novinách a pomôžte im tak vyhrať výlet do interaktívneho informačného centra Energoland v Mochovciach :)

 

my


Stredoškolská odborná činnosť - prezentácia obce Diviacka Nová Ves


Vidiecky turizmus - cestovný ruch, kultúrno-historické pamiatky obce

 

autor Romana MinikováPozvánka na zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Diviaky nad Nitricou


 

OznámenieZákaz pálenia odpadu + termíny vývozu odpadu v r. 2017


Zákaz pálenia odpadov

V záujme predchádzania vzniku priestupkov upozorňujeme občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony :

  • zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu, keď nad obcou sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domuplastové fľaše, papiere, kartóny, gumu …., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.


Termíny vývozu komunálneho odpadu a PVC odpadu v obci Diviacka Nová Ves v roku 2017Výzva občanom - predchádzanie výskytu a šíreniu burín


Podľa § 1, 2 a 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyplýva povinnosť každému vlastníkovi, správcovi, nájomcovi poľnohospodárskych ale aj nepoľnohospodárskych pozemkov okrem iného,

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením, čím sa zabráni  ďalšiemu   šíreniu  burín.

Z tohto dôvodu Vás vyzývame, aby ste v čo najkratšom  čase  svoje  pozemky  pokosili.

Okresný úrad  Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky plnenia týchto povinností.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku podľa § 25 a § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie. 

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara