Vlajka Veľkej Británie English version Vlajka Veľkej Británie

Kontakty OcÚ

starosta :
00421 918 453 608
ivan.kohut.dnv@gmail.com
referát sekretariátu :
00421-46-54 642 37
ocu@diviacka.sk
referát daní :
00421-46-54 641 20
00421 903 453 609
dane@diviacka.sk
referát ekonomický :
00421-46-54 640 39
00421 903 453 609
ekonom@diviacka.sk