Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2018:


- Dobudovanie kamerového systému v obci Diviacka Nová Ves vo výške 13 066,80

- Spevnené plochy za obecným úradom v Diviackej Novej Vsi vo výške 60 499,85 €

plocha za Ocú

- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Diviacka Nová Ves - 2. časť vo výške 6 328,80 €

- Rekonštrukcia prístrešku (amfiteáter za kultúrnym domom) v obci Diviacka Nová Ves vo výške 9 804,53 €

pristresok

- Rekonštrukcia objektu obecného úradu a kultúrneho domu (priestory OcÚ + pošty) v obci Diviacka Nová Ves vo výške 59 901,59 €

ocu posta

- Úprava okolia obecného úradu - chodník a oplotenie v obci Diviacka Nová Ves vo výške 37 973,54 €

ocu

plot

 

- Oprava a rekonštrukcia tribúny TJ Družstevník Diviacka Nová Ves   v obci Diviacka Nová Ves vo výške 12 000,- €

tribuna

 

- Výmena oplotenia na pohrebisku v časti obce Vrbany v obci Diviacka Nová Ves vo výške 7 680,- €

plot

- Stavebné práce ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves" vo výške 356 582,86 €

- Stavebný dozor ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves" vo výške 5 592,- €

  

rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara