Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2019:1. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – 3. etapa 7 674 €
2. Výmena podperných stĺpov verejného osvetlenia (horný prechod pre chodcov) 3 258 €
3. Výmena stĺpa – rozhlas a kamerový systém 740,00 €
4. Autobusová čakáreň (2 ks) 12 820,09 €

Dotácia z MŽP na BRKO vo výške 413 934 €:

5. Traktor Kubota 106 440,00 €
6. Prekopávač kompostu 23 760 €
7. Štiepkovač Negri 13 800 €
8. Nosič kontajnerov Portyr 64 980 €
9. Kontajner na odpad (5 ks) 15 060 €
10. Kompostáreň mobilná 92 280 €
11. Nakladač samochodný teleskopický JCB 119 400 €

12. Dobudovanie kamerového systému 7 018,20 € (dotácia 5 000 €)
13. Oprava miestnych komunikácií (Krško) 9 985,03 €
14. „Rekonštrukcia a oprava oplotenia areálu materskej školy“ v celkovej hodnote 17 500 €. Financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 13 500 € a z cudzích zdrojov - kapitálová dotácia z MF SR vo výške 4 000 €
15. Rekonštrukcia priepustu vo Vrbanoch 41 500,63 €
16. Zníženie energet. náročnosti MŠ“ 409 595,65 € (dotácia z MŽP 389 115,87 €)
17. Technické zhodnotenie stavieb- MŠ (práce naviac) 101 519,60 €
18. Novostavba prístrešku pre hasičskú techniku 35 000 € (dotácia z MV SR 28 585,56 €)
19. Úprava okolia MŠ 78 985,36 €
20. Drevený prístrešok 4 195,63 €
21. Radlica šípová 4 320 €
22. Opona dvojdielna 2 895 €

Drobný majetok:
Banketový stôl zložený (35 ks) 2 959,69 €
Banketový stôl zložený (10 ks) 1 270,59 €
Vozík (5 ks) 921,89 €
Obrus (45 ks) 787,82 €
Chladnička presklená 1 482,00 €
Chladnička 449,00 €
Zásahový odev pre hasičov 975,81 € (dotácia)
Zásahová obuv pre hasičov 461,99 € (dotácia)


rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara