Diviacka Nová Ves

Sála kultúrneho domu


Prenájom sály kultúrneho domu na rôzne kultúrne a spoločenské akcie

foto

Výzdoba sály KD - Fotogaléria

 

hvestibul

Výzdoba horného vestibulu pri zasadačke KD  - Fotogaléria

 


Sadzobník úhrad za používanie majetku obce - prenájom nebytových priestorov

a za služby poskytované obcou Diviacka Nová Ves

 

rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara