Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľaOznámenie o zrušení trvalého pobytu (zverejnené 12.2.2020)

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie stromov a porastov pod elektrickým vedením VN 259 (zverejnené 04.02.2020)

Zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukáš Minich, Prievidza (zverejnené 16.12.2019)

Zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jana Huranová, Div. Nová Ves (zverejnené 16.12.2019)

Zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - J. Jazudeková, Bernolákovo (zverejnené 16.12.2019)

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)

 Investičné akcie Novianske dni 2016 Sála KD - ponuka

Info << Aktuality >>


rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara