Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2015 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 1 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o dielo       

STS stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.,Záhradnícka 3,Prievidza

IČO: 36328545

Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD 20.176,92 25.02.2015 26.02.2015

zmluva

Zmluva o dielo

Rehák Paving,s.r.o.,Dopravná 18,Topoľčany

IČO:31419810

Výstavba oplotenia areálu ZŠ v obci Diviacka Nová Ves 11.898,- 26.02.2015 27.02.2015 zod
Zmluva o dielo

Rehák Paving,s.r.o.,Dopravná 18,Topoľčany

IČO:31419810

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri ZŠ v obci Diviacka Nová Ves 32.254,86 26.02.2015 27.02.2015 zod
Zmluva o dielo

Marián Ondrejička ELEKTROMONT,Železničiarska 6,Topoľčany

IČO: 17623588

Rozšírenie VO pri ZŠ a pri cintoríne vo Vrbanoch v obci Diviacka Nová Ves

9.666,- 27.02.2015 28.02.2015 zod
Zmluva o audite

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, Tvrdošín

IČO: 42 062 098

Poskytnutie audítorských služieb na roky 2015 - 2018
4.400,- 27.02.2015 28.02.2015 zmluva
Zmluva o dielo

PDP, s.r.o.,Nitr. Sučany 387

IČO: 3629581

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v tribúne na ihrisku v Diviackej Novej Vsi 28.880,96 27.02.2015 28.02.2015 zod
Zmluva o dielo

Ivan Kováčik - KOVIN,Uhlištná 255/13,Čereňany

IČO: 00318396

Elektromontážne a pílčicke práce vykonávané vyskozdvižnou plošinou v zmysle cenovej ponuky 17.02.2015 28.02.2015 zod
Dohoda č.7/§52a/2015

ÚPSVaR Prievidza,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 30794536

Poskytovanie príspevku ndobrovoľnícku službu ------ 04.03.2015 05.03.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2015

Farský úrad Diviaky nad Nitricou,Diviaky nad Nitr. č.2

IČO: 31924972

Reštaurovanie oltára v rímsko-katolíckom kostole v Diviackej Novej Vsi 1.200,- 24.03.2015 25.03.2015 zmluva


Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158