Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2017 - uzatvorené zmluvy od č. 1


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
1.

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/11

 

+ prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 5 Podrobný rozpočet Projektu

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28,  Banská Bystrica

IČO: 0062603

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves

477.081,05 05.01.2017 06.01.l2017

zmluvazmluva

príloha č.1zmluva

príloha č.2zmluva

príloha č.3zmluva

príloha č.4zmluva

príloha č.5zmluva

2.
3.

 

 Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara