Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 1 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva
o poskytnutí  dotácie z rezervy predsedu vlády SR.

Úrad vlády SR, Nám. slobody č.1, Bratislava

IČO: 00151513
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 pre PE-ES,n.o. Diviacka Nová Ves. 38.400,-€ 03.01.2014 21.12.2013

zmluva

rpzpočet

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Zmena programu Panter 40 € na SIM karte + Samsung Galaxy S4 mini 0,- 24.01.2014 25.01.2014

pdf

pdf

Dodatok č. 8 k zmluve o zneškodnení odpadu

Vepos, s.r.o.,Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Zmena základnej ceny za komunálny odpad. 30,55 €/t bez DPH 31.01.2014 01.02.2014

pdf

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka plynu od 01.02.2014 - 31.01.2016 viď. dodatok 31.01.2014 01.02.2014 dodatok k zmluve
Zmluva o poskytnutovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Bratislava

IČO: 17316219

Aktualizácia údajov katastra nehnuteľnosti 31.12.2013. 0,- 17.02.2014 18.02.2014

zmluva

Zmluva o dielo

STS stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.,Záhradnícka 3,Prievidza

IČO: 36328545

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves - 2.etapa. 35.994,10 21.02.2014 22.02.2014

zmluva

Dohoda č. 1/§ 50j/NS/2014

ÚPSVaR Prievidza, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289

Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. viď. článok č. II. a III. 28.02.2014 01.03.2014

dohoda

Zmluva o dielo Július Uhlár, Div. Nová Ves č. 414 Ozvučenie kultúrneho domu. 300,- 28.02.2014 01.03.2014

ZoD

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

TJ Drižstevník Diviacka Nová Ves

IČO: 31939911

Poskytnutie FP na rok 2014. 4.160,- 06.03.2014 07.03.2014

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

IČO: 36126683

Poskytnutie FP na rok 2014. 350,- 14.03.2014 15.03.2014 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

ZO SZCHPH Diviacka Nová Ves

IČO: 31790852

Poskytnutie FP na rok 2014. 50,- 14.03.2014 15.03.2014 zmluva
Zmluva o úrazovom poistení. Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,Bratislava IČO: 31595545 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej práce formou menších obecných služieb pre obec. 19,50€ 31.03.2014 1.4.2014 zmluva


Rok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 2 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v €
Zverejnené Účinnosť PDF
Dohoda č.7/§52/2014.

ÚPSVaR, Šumperská č.7, Prievidza

IČO: 37916289
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v obci.
viď. článok III.
31.03.2014 01.04.2013

zmluva

 Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158