Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 8 - 14


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
8. Zmluva o dielo

Peter Dadík DAP, Div. Nová Ves č. 267

IČO:33976431

Výroba nábytku: 5 ks rokovací stôl na balkón sály KD, 3 ks +2 ks rokovací stôl do zasadačky KD 1.840,40 05.02.2016 06.02.2016 zmluva
9.
10.
11.
12.
13.
14

 Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 1 - 7


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
1. Dohoda 15/12/012/34

ÚPSVaR, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289

Zabezpečenie aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi --- 04.01.2016 05.01.2016 zmluva
2. Zmluva o poskytov. verejných služieb

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

SIM karta č.8942101110139293997 za účelom ovládania nastavení verejného osvetlenia v obci --- 13.01.2016 14.01.2016 zmluva
3. Zmluva o poskytov. verejných služieb

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270
SIM karta č.8942101110139293195 za účelom ovládania nastavení verejného osvetlenia v obci --- 13.01.2016 14.01.2016 zmluva
4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

IČO: 36442151

Elektroenergetické zariadenie ,,Diviacka Nová Ves - Stred - zahustenie TS D.N.Ves CUORE" --- 22.01.2016 23.01.2016 zmluva
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

IČO: 36442151
Časť pozemku, na ktorom sa bude nachádzať elektroenergetické zariadenie ,,Diviacka Nová Ves - Stred - zahustenie TS D.N.Ves CUORE" --- 22.01.2016 23.01.2016 zmluva
6. Dodatok č. 1 k zmluve ,,Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD"

STS stavebno obchodná spoločnosť s.r.o., Záhradnícka 3, Prievidza

IČO: 36328545

Rozšírenie objemu prác na objekte 2.096,71 02.02.2016 03.02.2016 zmluva
7. Zmluva č. M/838-2/1/15

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36056006

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ,,Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" --- 04.02.2016 05.02.2016 zmluva


Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158